Instrukcja "Krok po kroku"

Co mogę zrobić w Kreatorze MKUS

Kreator MKUS jest interaktywnym narzędziem pozwalającym na skorzystanie z Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Jego użycie pozwala na sporządzenie raportu, który jest drogowskazem zlecenia realizacji zadania organizacji pozarządowej.

Jak zacząć?

Zanim rozpoczniesz pracę w Kreatorze MKUS zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem MKUS. Znajdziesz w nim informacje o tym, czym jest Model Kontraktowana Usług Społecznych oraz o jego konstrukcji.
Pierwszym krokiem w pracy z Kreatorem jest wybór typu zlecenia realizacji zadania. Zgodnie z Modelem są cztery typy zleceń:

  • Bon na aktywność - regranting
  • Zlecanie usług
  • Zlecanie instytucji
  • Kooperacyjne rozwiązywanie problemów
Po wybraniu typu zlecenia możesz określić podstawowe informacje o zadaniu:
  • nazwę zadania,
  • miejsce, w którym ma zostać zlecone,
  • sfery pożytku publicznego, w ramach których zadanie zostanie zlecone.
Następnie zostaniesz przeniesiony/a do części analitycznej Kreatora MKUS. Składa się ona z trzech etapów:
  1. Przygotowanie do zmiany,
  2. Wprowadzenie zmiany,
  3. Harmonogram działań.
Pierwsze dwa etapy składają się z sekwencji pytań. Jeżeli na jakieś z pytań nie będziesz w stanie udzielić odpowiedzi możesz skorzystać z dodatkowych narzędzi, które oznaczone zostały pomarańczowymi przyciskami. Możesz także skorzystać z odpowiedzi udzielonych przez innych użytkowników Kreatora (o ile w systemie są wprowadzone analizy z wybranej przez Ciebie sfery pożytku publicznego).

Korzystanie z dodatkowych narzędzi

Przy niektórych pytaniach umieszczone zostały pomarańczowe przyciski uruchamiające dodatkowe narzędzia. Włączenie narzędzia umożliwia uzyskanie pomocy w skonstruowaniu odpowiedzi na pytanie. W narzędziach umieszczone zostały przykłady oraz dodatkowe załączniki z materiałami pomocniczymi. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania w narzedziu ich treść przenoszona jest do głównego okna (po kliknięciu przycisku Zapisz). Ponowne otwarcie narzędzia powoduje wyświetlenie zapamiętanych informacji. Jeżeli dokonasz zmian w formularzu narzędzi i ponownie go zapiszesz system zapyta, czy chcesz ZASTĄPI treść udzielonej odpowiedzi na główne pytanie, czy dopisać wprowadzone treści do już udzielonej odpowiedzi.

Edycja analizy

Do każdej zapisanej analizy możesz powrócić w dowolnym momencie. Wszystkie Twoje analizy zostały zgromadzone w zakładce "Analizy" i dalej "Przeglądaj Twoje analizy" w lewym menu. W tym miejscu możesz przejść do edycji danych podstawowych, danych analizy, pobrać raport z analizy w wersji DOCX, usunąć wybraną analizę.