Przedstawiamy Państwu przegląd dokumentów, które powstały podczas realizacji projektu. Poniższy zbiór stanowi odpowiedź na potrzeby gmin testujących MKUS, w związku z tym posiada cenną wartość edukacyjną.
Dodatkowo w wykazie umieszczono opis procesu testowania w wybranych gminach.
 

I. Standardy

II. Ekspertyzy i opinie prawne

III. Dokumentacja konkursowa

VI. Konsultacje społeczne

V. Dokumenty strategiczne

VI. Programy współpracy