Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania instytucji jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.


  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?


1
Polepszenie jakości usług, zmniejszenie biurokracji
2
Instytucję będzie prowadzić ngo , a nie jst
3
Grupy: Turyści,Mieszkańcy Potrzeby: Zdobycie obszernej informacji turystycznej przez turystów, Źródła wiedzy: publikacje,samodzielnie przygotowane materiały informacyjne
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania instytucji: Można realizować zadanie tak jak dotychczas, będzie ono wykonywane poprawnie Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania instytucji: Zmiana pozwoli na polepszenie jakości dotychczas proponowanych usług
5
Sojusznicy: Organizacja pozarządowa Oponenci: Niektórzy Radni, władze finansowe miasta, poszczególni pracownicy
6
Pozytywne konsekwencje: budowanie dobrego wizerunku Ustki jako miasta wsód turystów Negatywne konsekwencje: kompromitacja miasta w oczach turystów
8
Program współpracy
9

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Kluczowe pytania w zakresie ostatecznej koncepcji zadania i przygotowania realizatorów.
Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie instytucji w Twoim samorządzie.

1
POTENCJALNI REALIZATORZY: organizacje pozarządowe, ZAKRES OCZEKIWANEGO WSPARCIA: szkolenie, zakup dodatkowego sprzetu ZAKRES MOŻLIWEGO WSPARCIA: szkolenia, zakup dodatkowego sprzętu
od 2015-01-05 do 2014-12-24
2
Informowanie urzędników, radnychspotkanie, informacja wysłana pocztą elektroniczną, od 2014-11-05, do 2014-12-03 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów Postaram sie przedstawić efektywność ekonomiczną albo społeczną nowego rozwiązania, od 2014-12-24, do 2014-12-30 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników Prośba o udział w spotkaniu informacyjnym potencjalnie zainteresowanego realizacją zadania podmiotu, od 2015-01-20, do 2015-01-30
od 2014-11-05 do 2015-01-30
3
Odpowiednie zapisy znajdą sie w umowie
od 2015-02-23 do 2015-02-24
4
Zostanie przygotowana procedura przetargowa Zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe
od 2015-02-10 do 2015-03-30
5
CEL KONSULTACJI: Zdobycie informacji na temat potrzeb i oczekiwań co do realizacji zadania GRUPA UCZESTNIKÓW: Przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy, pracownicy jst, radni METODY KONSULTACJI: przeprowadzenie ankiety pisemnej, ankieta audytoryjna, zogniskowany wywiad grupowy, SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW: Poinformowanie o zamiarze lokalna społeczną na stronie internetowej na słupach ogłoszeniowych, na tablicy ogłoszeń,pocztą zaintersowanych bezpośrednią realizacją zadania.
od 2015-04-01 do 2015-04-16
6
CEL EWALUACJI Rzeczowe i finansowe badanie postepu realizacji zawrtej umowy, PYTANIA EWALUACYJNE na ile cele, określone w umowie zostały osiągnięte, na ile zadanie zrealizowano efektywnie, na ile zmiana formy realizacji usługi przyniosła oczekiwane rezultaty METODY I NARZĘDZIA bieżąca współpraca z podmiotem prowadzącym instytucja, badanie satysfakcji klientów korzystających z instytucji, ankiety do wypełnienia dla turystów
od 2016-02-19 do 2016-04-30

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Wsparcie potencjalnego realizatora 2015-01-05 2014-12-24 ukryte
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2014-11-05 2015-01-30 ukryte
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora instytucji? 2015-02-23 2015-02-24 ukryte
Opracowanie zmian prawnych 2015-02-10 2015-03-30 ukryte
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-04-01 2015-04-16 ukryte
MONITORING I EWALUACJA 2016-02-19 2016-04-30 ukryte
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2014-12-31 2015-02-19 ukryte