Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania instytucji jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.


  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?


1
Najważniejsze przesłanki:inne (Powstaje nowa marina którą ktoś musi prowadzić i chcemy by miejsce to było czymś więcej niż tylko miejsce postoju jachtów)
2
Marina miejska reprezentacyjne miejsce postoju jachtów, jednocześnie będące miejscem spotkań i promocji szczecińskiego żeglarstwa oraz animacji środowiska żeglarskiego. W marinie powinna też być prowadzona mała szkółka żeglarska.
3
Grupy: Potrzeby: Źródła wiedzy: Grupy, które będą korzystać z działań: mieszkańcy Szczecina, Szczecińskie środowisko żeglarskie, odwiedzający Szczecin Dodatkowe dane:ankiety (elektroniczne wśród mieszkańców Szczecina i środowiska żeglarskiego w Szczecinie), wywiady (z mieszkańcami odwiedzającymi Wały Chrobrego), spotkania (ze szczecińskimi żeglarzami), inne (dyskusja moderowana na żeglarskim Sailforum), od 2015-05-01, do 2015-05-31 Analiza danych:Miejsce ma być przyjazne rodzinom z dziećmi, Miejsce ma być miejscem prezentacji dokonań i historii szczecińskiego żeglarstwa, Miejsce ma być miejscem spotkań żeglarzy szczególnie zimą, By można było wypożyczyć jakieś pływadła
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania instytucji: Marina jest nowa obecnie musimy wybrać podmiot któremu ją przekażemy Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania instytucji: brak
5
Sojusznicy: środowisko żeglarskie, mieszkańcy Szczecina, niekt Oponenci: OPONENCI OPONENCI - ARGUMENTY wybrani radni - jak można powierzyć tak duży majątek organizacji pozarządowej Kluby żeglaraskie - nie chcemy prowadzić ale i nie chcemy by prowadził to ktoś inny, na pewno się nie uda, od 2015-06-01, do 2015-05-31 ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW SOJUSZNICY - DZIAŁANIA mieszkańcy szczecina - chcą rodzinnego miejsca w którym mogli by pooglądać jachty, miejsce ma być otwarte środowisko żeglarskie - chcą fajnego miejsca gdzie będzie się można spotkać i porozmawiać przypłynąć czasem odwiedzić, zimą miejsce też ma być żywe - należy włączyć do tworzenia dokumentacji konkursowej radni - chcą miejsca nieszablonowego mogącego być wizytówką Szczecina lokalne media - chcą miejsca które będzie wizytówką Szczecina, od 2015-06-01, do 2015-06-23
6
Pozytywne konsekwencje: nowoczesny samorząd przekazujący zadania organizacjom pozarządowym Negatywne konsekwencje:
8
Zmiana do programu współpracy
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: -111,54zł Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: 17 597,23zł (8,8 %)

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Kluczowe pytania w zakresie ostatecznej koncepcji zadania i przygotowania realizatorów.
Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie instytucji w Twoim samorządzie.

1
POTENCJALNI REALIZATORZY: ZAKRES OCZEKIWANEGO WSPARCIA: ZAKRES MOŻLIWEGO WSPARCIA: Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:Jacht Club Pogoń, Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Sprzęt, jaki:, Wiedza i doświadczenie kadry:, Doświadczenie organizacji: Rodzaje potrzebnego wsparcia:szkolenia z zakresu zarządzania marinami, ochrony a także wizyty studyjne w marinach Wsparcie możliwe przez samorząd: wizyty studyjne w marinach, szkolenia z zakresu badania zadowolenia klientów, Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:Jacht Club Pogoń, Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Sprzęt, jaki:, Wiedza i doświadczenie kadry:, Doświadczenie organizacji: Rodzaje potrzebnego wsparcia:szkolenia z zakresu zarządzania marinami, ochrony a także wizyty studyjne w marinach Wsparcie możliwe przez samorząd: wizyty studyjne w marinach, szkolenia z zakresu badania zadowolenia klientów,
od 2015-06-01 do 2015-06-30
2
Informowanie urzędników, radnych: Spotkania z radnymi na komisji, prezentacja przykładów zarządzania w innych miastach, od 2015-05-01, do 2015-05-31 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów: Spotkania informacyjne, prezentacja przykładów podobnego zarządzania, od 2015-05-01, do 2015-05-31 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników: Prezentacja założeń, włączenie do wypracowywania oferty, od 2015-05-01, do 2015-04-30
od 2015-05-01 do 2015-05-31
3
Przygotowany zostanie standard działania mariny oraz minimalnego programu działania mariny. Wypracowane to zostanie ze środowiskiem żeglarskim i poddane publicznej konsultacji.
od 2015-06-01 do 2015-06-30
4
Opracowanie dokumentacji konkursowej oraz zbadanie zgodności z wytycznymi dotyczącymi środków europejskich z których została zbudowana marina.
od 2015-05-01 do 2015-06-30
5
CEL KONSULTACJI: skonsultowanie technicznej i merytorycznej części dokumentacji w Szczególności miejsc w których rozbieżne są interesy różnych grup odbiorców. GRUPA UCZESTNIKÓW: środowisko żeglarskie, mieszkańcy szczecina odwiedzający Wały Chrobrego METODY KONSULTACJI: spotkania z poszczególnymi grupami SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW: publiczne prezentacja i raport na stronie www
od 2015-07-01 do 2015-07-31
6
CEL EWALUACJI ocena spełnienia założonego standardu, PYTANIA EWALUACYJNE METODY I NARZĘDZIA ankiety wśród rezydentów, ankieta internetowa na stronie mariny, PAPI wśród osób odwiedzających marinę, spotkanie focusowe PYTANIA EWALUACYJNE;Jak oceniają prowadzenie mariny jej użytkownicy, Na ile realizowane są założenia oferty, Na ile realizowany jest minimalny program , Jak oceniana jest oferta merytoryczna mariny, Czy marina jest rozpoznawalna, jak oceniane są spekty techncizne mariny - czystość, bezpieczeństwo, dostępność etc, Jak oceniany jest rodzinność mariny METODY I NARZĘDZIAankieta (na stronie mariny, wśród użytkowników żeglarzy rezydentów i gości), wywiad (z rezydentami, gośćmi i mieszkańcami odwiedzającymi marinę), analiza dokumentacji, obserwacja (zachowania obsługi mariny), inne (analiza dyskusji nt mariny na formach żeglarskich) Badanie satysfakcji odbiorców: ankieta wśród gości, ankieta dla rezydentów na zakończenie sezony,
od 2015-08-01 do 2015-12-31

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Zebranie posiadanych danych 2015-04-05 2015-04-28 ukryte
Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania: 2015-05-01 2015-05-31 ukryte
PRZEKONANIE OPONENTÓW 2015-06-01 2015-05-31 ukryte
ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW 2015-06-01 2015-06-23 ukryte
Wsparcie potencjalnego realizatora 2015-06-01 2015-06-30 ukryte
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-05-01 2015-05-31 ukryte
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora instytucji? 2015-06-01 2015-06-30 ukryte
Opracowanie zmian prawnych 2015-06-01 2015-06-30 ukryte
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-07-01 2015-07-31 ukryte
Ogłoszenie konkursu 2015-05-01 2015-08-31 ukryte
Podpisanie umowy i realizacja usługi 2015-09-07 2018-12-31 ukryte
MONITORING I EWALUACJA 2015-08-01 2015-12-31 ukryte