logo

Kreator Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Zanim rozpoczniesz pracę z Kreatorem MKUS przeczytaj Poradnik, który jest częścią teoretyczną opisującą główne założenia Modelu.
Aby wykonać analizę zmiany realizacji zadania publicznego wybierz jeden z poniższych typów zlecenia.
Skorzystaj z podpowiedzi widocznej pod tytułem każdego z typów, aby wybrać ten właściwy.

instrukcja korzystania z modelu poradnik modelu
Bon na aktywność - regranting

Wybierz, jeśli chcesz, aby:
  • organizacje miały prostsze procedury ubiegania się i rozliczania środków samorządowych
  • nastąpił wzrost inwestycji w aktywność społeczną mieszkańców
  • obsługą małych dotacji zajęła się organizacja pozarządowa
więcej informacji nowa analiza efektywność
Zlecanie usług

Wybierz, jeśli chcesz:
  • zlecić realizację działań organizacji pozarządowej na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej
  • przekazać zadanie, którego sposób realizacji opisany jest w prawie krajowym lub przyjętym lokalnie standardzie
więcej informacji nowa analiza efektywność
Zlecanie instytucji

Wybierz, jeśli chcesz:
  • zlecić realizację działań o charakterze trwałym na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej
  • zlecić realizację zadania w przekazanej przez samorząd nieruchomości
  • przekazać zadanie, którego sposób realizacji opisany jest w prawie krajowym lub przyjętym lokalnie standardzie
więcej informacji nowa analiza efektywność
Kooperacyjne rozwiązywanie problemów

Wybierz, jeśli chcesz, aby:
  • organizacje i instytucje rozwiązujące wybrany problem społeczny ściśle ze sobą współpracowały w partnerstwie
  • samorząd i instytucje mu podległe uczestniczyły w formułowaniu problemu i sposobie realizacji zadania
więcej informacji nowa analiza efektywność